Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
картка кредитної спілки
 


Дата створення — 20.04.2000 року.
Дата державної реєстраціїї — 20 квітня 2000 року.
Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: Серія КС № 357 від 02 липня 2004 року.
Голова правління - Семенчук Ганна Яківна. 
Головний бухгалтер - Мельник Тетяна Петрівна
Адреса: 20300, м. Умань, вул.  Незалежності, 1
Тел.:  (04744) 3-61-51

 

 

Інформація про Кредитну спілку “Кредит-Чорнобиль”

 

1.    Кредитна спілка “Кредит-Чорнобиль” надає кошти у позику, у тому числі  і на умовах фінансового кредиту під 48 процентів кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

2.    Кредитна спілка “Кредит-Чорнобиль”, ЄДРПОУ 25872310, знаходиться за адресою: 20300 Черкаська обл., м.Умань, вул.Незалежності,1, код території за КОАТУУ 7110800000;

3.    Контактний телефон — (04744) 36151 адреса електронної пошти кредитної спілки - ks@uman.ck.ua, адреса, за якою кредитною спілкою “Кредит-Чорнобиль” приймаються скарги споживачів фінансових послуг - Кредитна спілка “Кредит-Чорнобиль”,   20300 Черкаська обл., м.Умань, вул.Незалежності,1;

4.    Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки, а саме, – дату державної реєстрації: 20.04.2000, дату запису: 16.07.2004, номер запису: 10251200000000001, які містяться у   Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

5.    Інформація щодо включення Кредитної спілки “Кредит-Чорнобиль” до відповідного державного реєстру фінансових установ, а саме, серія КС номер 357 і дата видачі 02.07.2004 , реєстраційний номер 14100524 Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи;         

6.    Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки, а саме, – Національний банк України, 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, Тел.: 0 800 505 240, е-mail: nbu@bank.gov.ua;

7.    У Кредитної спілки “Кредит-Чорнобиль” відсутні особи, які надають посередницькі послуги ;

8.    Перелік фінансових послуг, що надаються кредитною спілкою “Кредит-Чорнобиль”:

1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

9.    У кредитної спілки “Кредит-Чорнобиль”  відсутні  власники істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою), які визначаються згідно вимог Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ, затвердженого Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 823 від 19.04.2016 року (із змінами і доповненнями);

10. Відомості про склад спостережної ради, ревізійної комісії, правління та кредитного комітету кредитної спілки ;

 

П.І.Б.

Посада

Спостережна рада

              Вишневецька Алла Леонідівна

Голова Спостережної рад

Остапенко Тетяна Миколаївна

Заступник голови Спостережної ради

Погребняк Микола Степанович

Член Спостережної ради

Цуркань Дарія Миколаївна

Секретар Спостережної ради

Правління Кредитної спілки

Семенчук Ганна Яківна

Голова правління

Мельник Тетяна Петрівна

Член правління

Ковтун Катерина Ігнатівна

Член правління

Ревізійна комісія

Бедрій Анатолій Володимирович

Голова Ревізійної комісії

Матрос Юлія Григорівна

Заступник голови  Ревізійної комісії

Шаргородська Тетяна Іванівна

Секретар Ревізійної комісії

Кредитний комітет

Ковтун Катерина Ігнатівна

Голова Кредитного комітету

Семенчук Ганна Яківна

Заступник Голови кредитного комітету

Остапенко Тетяна Миколаївна

Член кредитного комітету

Мельник Тетяна Петрівна

Секретар кредитного комітету

 

11. Кредитна спілка “Кредит-Чорнобиль” відокремлених підрозділів не має;

12. Інформація щодо наявності у Кредитної спілки “Кредит-Чорнобиль” права на надання відповідної фінансової послуги, а саме, – відомості про ліцензію:

Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, розпорядження  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг  №1382 від 27.04.2017р.

Ліцензія на провадження  господарської діяльності  з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), розпорядження  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №665 від  09.04.2020р.

 

13.               Режим робочого часу кредитної спілки “Кредит-Чорнобиль”

Робочі дні                            Понеділок — п'ятниця з 8.00 до 17.00 годин;

Обідня перерва                                                           з 13.00 до 14.00 годин

Напередодні святкових  днів                                    з  8.00 до  16.00 годин;

Вихідні                                   субота - неділя     

                                               Робота з клієнтами та членами спілки

Робочі дні :                         Понеділок — п'ятниця    з 8.00 до 16.00 годин;

Обідня перерва                                                           з 13.00 до 14.00 годин

Напередодні  вихідних та святкових  днів               з  8.00 до  15.00 годин;

Вихідні                                                                       субота - неділя     

 

14. У кредитної спілки “Кредит-Чорнобиль” особи, які надають додаткові та супутні послуги відсутні, оскільки укладення договорів про споживчий кредит не пов'язано з необхідністю отримання споживачем додаткових чи супутніх послуг третіх осіб;

15.Вимоги до відповідних договорів, що приймаються кредитною спілкою “Кредит-Чорнобиль” у якості забезпечення за споживчим кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) споживчого кредиту:

- умови договорів поруки мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 553-559 Цивільного кодексу України.

- поручителем  може бути цивільно правоздатна і дієздатна особа.

16. Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, а саме:

- у разі звернення споживача із відповідною скаргою до кредитної спілки, кредитна спілка має розглянути таку скаргу та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства;

- згідно вимог законодавства, зокрема, органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадовими особами, які здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів,  розглядають звернення споживачів фінансових послуг (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг);

б) гарантійні фонди та компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства, відсутні.
Кредитна спілка 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Основні види діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

— виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

— надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

— виступає членом платіжних систем;

— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членство у кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані хоча б за однією з ознак. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків. 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік


Свідоцтво про державну реєстрації юридичної особи "Кредитна спілка "Кредит Чорнобиль" Національної асоціації кредитних спілок України", серія А00 №803505; дата проведення державної реєстрації: 20.04.2000 р.Свідоцтво Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи КС №357, реєстраційний №14100524; свідоцтво діє з 02.07.2004р.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України