Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
споживачам фінансових послуг
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2021 рік
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
картка кредитної спілки
 

Реєстраційна картка юридичної особи

      Реєстраційна картка подається:*

для внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ

 

повторно у зв’язку з усуненням виявлених порушень щодо оформлення реєстраційних карток

 

для переоформлення Свідоцтва у зв’язку зі
    зміною найменування     зміною місцезнаходження

 

для внесення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в реєстраційній картці

 


   _____________
   * У відповідному полі ставиться позначка "V" напроти мети, з якою подається реєстраційна картка

Інформація про юридичну особу

Повне найменування заявника (з установчих документів)

Кредитна спілка „Кредит-Чорнобиль”

Скорочене найменування заявника (з установчих документів, у разі наявності)

КС „Кредит-Чорнобиль”

Код за ЄДРПОУ

25872310

Дата державної реєстрації юридичної особи

20.04.2000

Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи (так/ні)

ні

Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби юридичної особи

Код території за КОАТУУ

7110800000

Поштовий індекс

20300

Область

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

Район / Район населеного пункту (за наявності)

УМАНСЬКИЙ РАЙОН

Населений пункт

УМАНЬ

Вулиця*

Незалежності

Корпус (за наявності)

-

Будинок

1

Квартира, офіс (за наявності)

-

Міжміський телефонний код / код оператора мобільного зв’язку

04744

Телефон

(04744) 3-61-51

Факс (за наявності)

-

Електронна пошта

ks@uman.ck.ua

ВЕБ-сторінка (за наявності)

www.kch.naksu.org


   _____________
   * Для проспекту, бульвару, провулку, узвозу, площі перед їх назвами зазначається відповідно слово "проспект", "бульвар", "провулок", "узвіз", "площа", "майдан".

Інформація про види фінансових послуг, що надає чи планує надавати юридична особа

Види фінансових послуг

Необхідність наявності ліцензії (так/ні)

Надання фінансових кредитів членам кредитної спілки за рахунок власних коштів

ні

Надання кредитів іншим кредитним спілкам

ні

Інформація про статутний (складений) капітал (за наявності відповідно до законодавства)

Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу

 

Фактично сплачений розмір статутного (складеного) капіталу

 

Частка статутного капіталу, що належить державі, %

 

Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезидентам, %

 

Відомості про керівника юридичної особи

Прізвище, і'мя та по батькові і найменування посади керівника

Голова Правління Семенчук Ганна Яківна

Відомості про головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерского обліку

Прізвище, і'мя та по батькові головного бухгалтера

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, на якого покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку

Повне найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку

 

 

 

Мельник Тетяна Петрівна

 

 

Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

21.09.2016

Номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Наказ № 30

Прізвище, і'мя та по батькові працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Мельник Тетяна Петрівна

Інформація про ліцензії, що видані іншими, ніж Нацкомфінпослуг і Нацкомфінпослуг, органами ліцензування

Назва ліцензії

-

Орган, який видав ліцензію

-

Дата видачі ліцензії

-

Серія та номер виданої ліцензії

-

Дата початку дії ліцензії

-

Строк дії ліцензії

-

Дата закінчення дії ліцензії

-

Назва посади особи, що підписала ліцензію

-

Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована)

-

 

 

 

 

 

 

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу) та інших пов'язаних осіб заявника

1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)

 

№ з/п

Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Код за ЄДРПОУ* юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків** фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або паспортні дані***, місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %

1

Юридичні особи

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Фізичні особи

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Усього: 0

 

 

 


   _____________
   * Для нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, який здійснив таку реєстрацію.

   ** Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

   *** Паспортні дані - серія, номер паспорта, ким і коли виданий.

2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)*

Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)**

Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %

-

-

-

-

-

-

-   _____________

   * Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється відповідною особою чи перебуває під спільним контролем з такою особою.

   ** б - банк, ф - небанківська фінансова установа, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому становить не менш як 10 %).

3. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), %

-

-

-

-

-

-   _____________

   * Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).Інформацію підтверджую.

Дані в електронній формі збігаються з даними паперової форми цієї реєстраційної картки.

До реєстраційної картки додаються документи, згідно з описом.

Два примірники опису (переліку) документів додається.

Посада

Голова Правління

Прізвище, ім'я, по батькові

Семенчук Ганна Яківна

Дата

22.09.2017

Підпис

 

 

М.П.

 

  

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України