Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
споживачам фінансових послуг
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2021 рік
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
картка кредитної спілки
 

 ІНФОРМАЦІЯ
ЩОДО СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ


Кредитна спілка “Кредит-Чорнобиль” відповідно до Положення  про фінансові послуги, затвердженого     рішенням Спостережної ради  кредитної спілки “Кредит-Чорнобиль”  17 липня 2017 року, протокол № 29 здійснює надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту  членам кредитної спілки  на строк до 24 місяців за цільовим призначенням:

1) кредити, надані на ведення особистих селянських господарств;
2) кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;
3) споживчі кредити, у тому числі: 
придбання автотранспорту;
придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів;
інші потреби.
 
           Максимальна сума  кредиту 49900 грн.

          Кредит надається позичальнику в готівковій формі.

Кредит видається однією сумою під  фіксовану процентну ставку.

Обов’язковою  умовою щодо надання кредитів є наявність у члена кредитної спілки - позичальника встановленої суми внесків під забезпечення кредиту ( від 15-до 20 відсотків від суми кредиту).
Забезпеченням виконання зобов’язань за кредитними договорами  є порука.

Сплати процентів і основної суми кредиту здійснюється з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. 

Розмір річної фіксованої процентної ставки встановлено Спостережною радою кредитної спілки в розмірі 48% на залишок суми непогашеного кредиту.

Реальна фіксована ставка  залежить від суми та строку, на які видається кредит. 

Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору. 

Наявність довідок  про доходи позичальника та поручителя  обов'язкова. 
   
   
Національна асоціація кредитних спілок України